Nieuwe wet DBA komt pas in 2021

Wet DBA: veranderende wetgeving

De komst van de nieuwe wet DBA is op 26 november 2018 verder uitgesteld. Sinds 1 mei 2016 vervangt de huidige wet DBA (wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Maar omdat in de praktijk blijkt dat echte zzp’ers door de onrust die de wet DBA bracht minder opdrachten krijgen, is er een nieuwe wet op komst.

Stand van zaken vervanging wet DBA

In zijn tweede voortgangsupdate op 26 november 2018 laat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer weten dat de nieuwe wet DBA minstens een jaar langer op zich laat wachten. Dit komt doordat de voorgenomen maatregelen om zzp’ers aan de onderkant van de markt te beschermen in strijd lijken te zijn met EU-recht.

Om vast te stellen of iemand een dienstbetrekking heeft is de aanwezigheid van een ‘gezagsverhouding’ een belangrijk criterium.  Het verduidelijken van dit gezagscriterium ligt op schema. Uiterlijk 1 januari 2019 wordt hierover een bijlage toegevoegd aan het Handboek Loonheffingen.

De minister zal de Tweede Kamer voor de zomer van 2019 verder informeren over de keuzes die het kabinet maakt.

De Tweede Kamer was in de zomer van 2018 door minister Koolmees geïnformeerd over de vorderingen en plannen rondom de vervanging wet DBA.

In deze hoofdlijnenbrief liet de minister weten dat er een toezichtplan komt en dat er vanaf juli 2018 minimaal 100 bedrijven bezocht worden die in verschillende branches en sectoren opereren. Met deze bedrijven wordt in gesprek gegaan over de manier van werken. Ook wordt onderzocht of de te verwachten webmodule een juiste balans zal geven tussen: het bieden van zekerheid, de haalbaarheid en het beperken van administratieve lasten.

Verder worden de tariefstellingen tegen het licht gehouden, die een rol spelen of er al dan niet sprake is van een dienstverband.

Het kabinet kondigde aan de Tweede Kamer in het najaar van 2018 opnieuw op de hoogte stellen van de stand van zaken. Het streven bleef dat de wetgeving op 1 januari 2020 in zou gaan.

Handhaving wet DBA opgeschort

De handhaving van de wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020. Dit betekent dat de Belastingdienst geen naheffingen en boetes zal uitdelen aan opdrachtgevers en opdrachtnemers, tenzij er sprake is van ‘kwaadwillenden’.

Belastingdienst treedt wél op tegen ‘kwaadwillenden’

Vanaf 1 juli 2018 treedt de Belastingdienst op tegen alle gevallen van kwaadwillendheid; situaties van uitbuiting of het bewust ontduiken van premies en belastingen aan wat het kabinet de onderkant van de arbeidsmarkt noemt.

De Belastingdienst grijpt in bij kwaadwillenden als er bewijs is voor:

  1. een (fictieve) dienstbetrekking
  2. duidelijke schijnzelfstandigheid
  3. opzettelijke schijnzelfstandigheid

De handhaving van de Belastingdienst richtte zich tot 1 juli 2018 op de ernstigste gevallen van kwaadwillendheid; situaties waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel.

(bron: kvk.nl)