Hoe gaat de belastingdienst nu eigenlijk om met bitcoins?

Bitcoin is géén wettig betaalmiddel. Betekent dit dat er dan ook geen belasting hierover betaald hoeft te worden? Voor degene die al zijn of haar spaargeld al in bitcoins heeft gestopt om vermogensbelasting te ontlopen, zegt de belastingdienst helaas!

Wat nu? Hieronder wordt uitgelegd hoe en waarover je precies aangifte doet.

Inkomstenbelasting bij uitbetaling in bitcoin (Box 1)

Aangifte doen over inkomsten moet ook wanneer de inkomsten/loon zijn verkregen in een andere vorm dan een wettig betaalmiddel, zoals in het geval van bitcoins. De fiscus ziet een uitbetaling in bitcoins als een uitbetaling in natura. Om deze inkomsten goed aan te geven bij de Belastingdienst is het noodzakelijk om de waarde van ontvangen bitcoins om te rekenen naar euro’s tegen de koers op het moment van ontvangen.

Handelen en minen? (Box 1 en 2)

Wanneer je structureel bitcoins mined of verhandelt met als doel hier winst mee te maken, wordt dit gezien als bedrijfsmatig werken. In dat geval moet je je als ondernemer aanmelden bij de Kamer van Koophandel. Als je geen ondernemer bent, maar bijvoorbeeld door middel van minen in een vroeg stadium bitcoins hebben verkregen, dan dien je deze slechts op te geven als vermogen.

Investeren / sparen en vermogensrendementsheffing (Box 3)

Bitcoins die je bezit als spaarmiddel cq. belegging moet je opgeven bij de Belastingdienst als vermogen. Het goede nieuws is dat in dat geval eventuele koerswinst bij een wisseling van bitcoins naar euro’s en andersom niet hoeft te worden opgegeven bij de inkomstenbelasting. De fiscus ziet dit als een wisseling van valuta naar valuta en dus enkel als een wisseling van drager van het vermogen.

Je betaalt vermogensrendementsheffing over je belastbare vermogen. Het belastbare vermogen bestaat uit:

  • De waarde van je bezittingen min je schulden op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet. (Voor 2016 geef je dus de waarde van de bitcoins op 1 januari 2016 op.)

Hier mag je van aftrekken:

  • Je heffingsvrije vermogen (de hoogte van dit bedrag is terug te vinden op de website van de belastingdienst)
  • Je schulden

Over het belastbare vermogen moet vermogensrendementsheffing worden betaald.

Het aangeven van bitcoins vind je terug in de online aangiftetool:


(bron: bitcoin.nl)

Het is van belang aan te geven dat je bitcoins hebt bij je aangifte. Mochten de bitcoins sterk in waarde stijgen zonder dat je deze hebt aangegeven, dan wordt dat gezien als zwart geld en is dat later lastig te verklaren.

Toch nog vragen hierover? Neem dan gerust contact op met ons – Numberzz | de digitale boekhouder.