Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO regeling)

Inmiddels zijn meer details bekend rondom de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO regeling). Het doel van de TOZO regeling is om zelfstandigen te voorzien in levensonderhoud wanneer het inkomen als gevolg van de Corona crisis tot onder het sociaal minimum daalt (uitkering) en om liquiditeitsproblemen op te vangen (lening). Ondernemers en DGA’s die gebruik willen maken van de TOZO regeling…

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW)

De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV), die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met…

Compensatieregeling: 4.000 euro voor direct getroffen ondernemers

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor bedrijven in branches die direct hard geraakt zijn door de gezondheidsmaatregelen van het kabinet. Minister Eric Wiebes van Economische Zaken maakte in de persconferentie van 17 maart 2020 bekend dat deze bedrijven op korte termijn een directe, vaste tegemoetkoming krijgen van 4.000 euro. Dit is een gift. Later wordt bekendgemaakt…